Christoph Laupolt

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Christoph Laupolt

Data śmierci:

I poł. XVII w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVI/XVII wiek

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów) (1599)
Miejsce urodzenia: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Żona: Dorothea (ślub 12.7.1599 w Dzierżoniowie), córka garncarza Paula Reinischera

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Garncarz (Töpfer)

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego

Archiwum Archidiecezjalne Wrocław, sygn. 173 abc: Księga małżeństw parafii w Dzierżoniowie, rok 1599, pagina 35

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» garncarstwo

Wyznanie:

» katolickie