Heinrich Linke

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Heinrich Linke

Data urodzenia:

II połowa XIX w.

Data śmierci:

ok. 1910

Rozpoczęcie okresu twórczości:

IV ćwierć XIX w. / I ćwierć XX wieku

Miejsce zamieszkania: Ernsdorf (Dzierżoniów), Reichenbach (Dzierżoniów)
Dzieła:

Kon. XIX w. – grobowiec przy bramie pn. cmentarza ewangelickiego w Dzierżoniowie
Kon. XIX w. – obramienie płyty nagrobnej w pd. murze cmentarza ewangelickiego w Dzierżoniowie
Ok. 1882 – nagrobek Carla Wagenknechta przy pn. murze cmentarza katolickiego w Pieszycach
Ok. 1887 – płyta nagrobna Carla Augusta i Franziski Wolffów w pd. murze cmentarza ewangelickiego w Dzierżoniowie
Ok. 1891 – płyta nagrobna Theresie Jung z domu Schnabel w pd. murze cmentarza ewangelickiego
Pocz. XX w. – grobowiec przy pd.-wsch. narożniku muru cmentarza ewangelickiego w Dzierżoniowie (wspólnie z Josefem Buchmanem)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Rzeźbiarz i kamieniarz czynny w Dzierżoniowie, specjalizujący się w nagrobkach.

Przed 1910 ­– firmę po nim przejmuje Josef Buchmann

Współpracownicy:

Josef Buchmann, kamieniarz i rzeźbiarz w Dzierżoniowie, który przed 1910 przejął firmę.

Źródła niepublikowane:

Inskrypcje na nagrobkach.

Literatura i źródła publikowane:

Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1910

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» kamieniarstwo

» rzeźbiarstwo

Wyznanie:

» ewangelickie

Multimedia

Linke H 1
Linke H 2
Linke H 3
Linke H 4
Linke H 5