Hans Logens

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Hans Logens

Data urodzenia:

Ok. poł. XVI w.

Data śmierci:

I poł. XVII w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów) (1597)
Określenie kręgu rodzinnego:

Córka: Hedwig (ślub 17.9.1597), żona garbarza Heinricusa Herknera

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Stolarz / Meblarz (Tischmacher)

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego

Archiwum Archidiecezjalne Wrocław, sygn.. 173 abc: Księga małżeństw parafii w Dzierżoniowie, rok 1597, pagina 26

 

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» meblarstwo

» stolarstwo

Wyznanie:

» katolickie