Hans Lorke

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Hans Lorke

Data śmierci:

I poł. XVII w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVII w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów) (1601)
Miejsce urodzenia: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Żona: Barbara (ślub 25.9.1601 w Dzierżoniowie) wdowa po Dawidzie Rifnersie

Opis kształcenia:

Zapewne wykształcenie cechowe

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Kamieniarz (Steinmetz)

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego

Archiwum Archidiecezjalne Wrocław, sygn.. 173 abc: Księga małżeństw parafii w Dzierżoniowie, rok 1601, wpis 80

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» kamieniarstwo

» rzeźbiarstwo

Wyznanie:

» katolickie