Heinrich Lucas

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Heinrich Lucas

Data urodzenia:

II połowa XIX w.

Data śmierci:

po 1911

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Langenbielauerstr. 2 (ul. Bielawska)
Opis kształcenia:

Posiadał wykształcenie akademickie w zakresie budownictwa potwierdzone tytułem państwowym radcy budowlanego (Baurat)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1906 – Inspektor budowlany (Kreisbauinspektor) w powiatowym urzędzie budowlanym w Dzierżoniowie

1910 – Radca budowlany (Königl. Baurat) w powiatowym urzędzie budowlanym (Königlicher Hochbauamt) w Dzierżoniowie

Charakterystyka:

Jako przedstawiciel rządowej administracji budowlanej w powiecie dzierżoniowskim w funkcji radcy budowlanego (Baurat) Powiatowego Urzędu Budowlanego zajmował się nie tylko nadzorem architektonicznym nad inwestycjami budowlanymi prowadzonymi przez administrację rządową lecz do jego obowiązków należało także projektowanie na potrzeby tejże administracji.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Sądu Obwodowego w Niemczy, sygn. 48: Generalakten über Verfahren in Bausachen, pismo z

dnia 23.10.1911 i następne

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Dzierżoniowie (Kreis-Ausschuss des Kreises Reichenbach), sygn. 65, pismo z dnia 9.5.1906 i następne

Literatura i źródła publikowane:

Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1910, s. 208

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo