C. Marwey

nie pobrano

Imię i nazwisko:

C. Marwey

Data urodzenia:

I połowa XIX w.

Data śmierci:

II połowa XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

Ok. połowy XIX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Projekt przebudowy nr 270 przy Rynku w Dzierżoniowie (później Rynek 60) dla kupca A. W. Ilgnera w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie, sygn. 34

Dzieła:

1860 – przebudowa domu nr 270 przy Rynku w Dzierżoniowie (później Rynek 60) dla kupca A. W. Ilgnera

Opis kształcenia:

Wykształcenie cechowe oraz tytuł mistrza murarskiego (Maurermeister).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz murarski działający w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 766 Bau Sachen [brak paginacji]; sygn. 767 Acta des Magistrat zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1865-1869, s. 12, 17, 114

Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie, sygn. 34

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

» murarstwo

Multimedia

Marwey C 1
Marwey C 2
Marwey C 3
Marwey C 4