Balthasar Meyerhofer

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Balthasar Meyerhofer

Data urodzenia:

I poł. XVIII w.

Data śmierci:

Po 1770

Rozpoczęcie okresu twórczości:

2. połowa XVIII w. (wzmiankowany 1748-1770)

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Dzieła:

1748 – prace przy Bramie Ząbkowickiej w Dzierżoniowie

1767 – prace murarskie przy kanale między bramami Ząbkowicką i Wrocławską w Dzierżoniowie (wg rachunków z 4 listopada 1767 i 22 grudnia 1767)

Opis kształcenia:

Zapewne wykształcenie cechowe.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz murarski, członek cechu murarzy.

Współpracownicy:

Malarz Christian Willmann

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 1012, Handwerkssachen von dem Mittel der Maurermeister 1678-1780 [bez paginacji]; sygn. 752, Acta Specialia von Bau Sachen, 1763-1784 [bez paginacji]; sygn. 757 Budowa strażnic 1747-1748, s. 10, 21, 44, 57-60

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

» murarstwo