Joseph Müller

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Joseph Müller

Data urodzenia:

II poł. XIX w.

Data śmierci:

Po 1927

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Dankwitz (Dankowice)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Projekt domu rodzin Casper i Klingberger w Jordanowie (widoki elewacji, przekrój, rzuty kondygnacji), 1927 w: Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 38: Siedlungswesen,  Wydział Powiatowy w Niemczy, z podpisem budowniczego

Dzieła:

1927 - dom rodzin Casper i Klingberger w Jordanowie

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Budowniczy i przedsiębiorca budowlany.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 38: Siedlungswesen,  Wydział Powiatowy w Niemczy

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo