Martinus Öelman

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Martinus Öelman

Data śmierci:

I poł. XVII w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVI/XVII wiek

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów) (1597)
Miejsce urodzenia: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

żona: Barbara (ślub 28.4.1597 w Dzierżoniowie) córka tkacza Hansa Schillera

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Murarz (Maurer) w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego

Archiwum Archidiecezjalne Wrocław, sygn. 173 abc: Księga małżeństw parafii w Dzierżoniowie, rok 1597, pagina 23

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

» murarstwo