Franz Pruska

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Franz Pruska

Data urodzenia:

XIX/XX w.

Data śmierci:

Po 1929

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. Połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Nimptsch (Niemcza)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Projekty własnego domu w Niemczy na Osiedlu Zachodnim (Siedlung West): widoki elewacji, przekroje, rzuty, plan sytuacyjny, 1929 w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Wydział Powiatowy w Niemczy, sygn. 42: Siedlungswesen, s. 267-270 [projekt zatwierdzony przez biuro – „Technisches Büro” Rudolfa Handtke]

Dzieła:

1929 – budowa własnego domu jednorodzinnego w Niemczy na Osiedlu Zachodnim (Siedlung West)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Murarz, rzemieślnik budowlany („Bauhandwerker”).

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Wydział Powiatowy w Niemczy, sygn. 42: Siedlungswesen, s. 267-270

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo