Gottfried Rasch

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Gottfried Rasch

Data urodzenia:

Pocz. XVIII w.

Data śmierci:

Po 1726

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVIII wiek

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Syn Sigmunda Rascha z Dzierżoniowa, ożenił się 6 października 1726 w kościele katolickim w Dzierżoniowie

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Formierz (Formenschneider)

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» formierstwo

Wyznanie:

» katolickie