Reuter

nie pobrano

Imię i nazwisko:

(imię nieznane) Reuter

Data urodzenia:

II połowa XIX w.

Data śmierci:

po 1912

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. Poł. XX w.

Miejsce zamieszkania: Dzierżoniów
Opis kształcenia:

Posiadał wykształcenie akademickie w zakresie budownictwa potwierdzone tytułem państwowym  rządowego architekta / mistrza budowlanego (Regierungsbaumeister)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1912 – Architekt rządowy (Regierungsbaumeister) w powiatowym urzędzie budowlanym (Königlicher Hochbauamt) w Dzierżoniowie

Współpracownicy:

Heinrich Lucas, radca budowlany w powiatowym urzędzie budowlanym (Königlicher Hochbauamt) w Dzierżoniowie

Charakterystyka:

Jako przedstawiciel rządowej administracji budowlanej w powiecie dzierżoniowskim w funkcji architekta rządowego (Regierungsbaumeister) Powiatowego Urzędu Budowlanego zajmował się nie tylko nadzorem architektonicznym nad inwestycjami budowlanymi prowadzonymi przez administrację rządową lecz do jego obowiązków należało także projektowanie na potrzeby tejże administracji.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Sądu Obwodowego w Niemczy, sygn. 48: Generalakten über Verfahren in Bausachen, pismo z dnia 14.11.1912 i następne

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo