Hans Schubart

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Hans Schubart

Data urodzenia:

II poł. XVI w.

Data śmierci:

Przed 1592

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVI wiek

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Żona: Barbara, 19.1.1592 roku, jako wdowa, poślubiła Jonasa Liebetala w Dzierżoniowie

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz czynny w Dzierżoniowie

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego: Malarze śląscy L-Z

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo

Wyznanie:

» katolickie