Johann Constantin Schullmann

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Johann Constantin Schullmann

Data urodzenia:

II poł. XVII w.?

Data śmierci:

1744? [Hinze podaje: „Schulmann Constantin, Maler in Reichenbach wird am 9 Februar 1744 begraben“; wzmianka może dotyczyć także np. jego syna]

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XVIII wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Miejsce śmierci: Reichenbach (Dzierżoniów)?
Miejsce urodzenia: Glatz (Kłodzko)?
Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: malarz Bernhard Schullmann z Kłodzka

Żona I: Anna Maria (ślub 24.11.1715) córka piekarza Simona Schneidera

Żona II: (ślub 25.11.1725 w Dzierżoniowie)

Opis kształcenia:

Prawdopodobnie w warsztacie ojca.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz czynny w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego: Malarze śląscy L-Z

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo

Wyznanie:

» katolickie