Johannes Stange (Stang)

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Johannes Stange (Stang)

Data urodzenia:

II poł. XVI w.

Data śmierci:

Po 1629

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I ćwierć XVII wieku (wzmiankowany 1604-1629)

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Żona: Euphemia (ślub 22.11.1604)

Córka: Euphemia, ochrzczona 7.12.1608.

Opis kształcenia:

Cechowe; 1604 wzmiankowany jako czeladnik.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz, czynny w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego: Malarze śląscy L-Z

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo

Wyznanie:

» katolickie