Baltzer Steinberg

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Baltzer Steinberg

Data urodzenia:

II poł. XVI w.

Data śmierci:

I poł. XVII w.?

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVI/XVII wiek

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Miejsce urodzenia: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Żona: Maria  (ślub 30.1.1595 w Dzierżoniowie), córka garncarza Laurentego Krücksa

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1595 określony jako czeladnik garncarski (Töpfergeselle)

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego

Archiwum Archidiecezjalne Wrocław, sygn. 173 abc: Księga małżeństw parafii w Dzierżoniowie, rok 1595, pagina 11

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» garncarstwo

Wyznanie:

» katolickie