August Vogel

nie pobrano

Imię i nazwisko:

August Vogel

Data urodzenia:

Ok. poł. XIX w.

Data śmierci:

Po 1887

Rozpoczęcie okresu twórczości:

2. połowa XIX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Opis kształcenia:

Posiadał cechowe wykształcenie budowlane potwierdzone tytułem mistrza murarskiego (Maurermeister) i cieleskiego (Zimmermeister)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz murarski i ciesielski czyny w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 771, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau-Sachen, 1887, s. 51-52

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» ciesielstwo

» murarstwo