Andreas Adler

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Andreas Adler

Data urodzenia:

XVIII/XIX w.?

Data śmierci:

po 1850

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XIX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Syn: Max Oscar Adolph (18.05.1837)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Ok. 1845-50 - Wykładał (kierował?) w dzierżoniowskiej Szkole Rysunku (Zeichnerschule)

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Akten von der Zeichnerschule in Reichenbach, 1841-1850, sygn. 1209, s. 86, 90-92, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 108, 111, 113, 120-122, 125-129, 134-139, 141-149, 152-153, 156, 160, 163-165, 168-169, 181-183, 186-188

Literatura i źródła publikowane:

R. Sachs, Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1: A-B, Breslau 2001, s. 48

„Schlesische Provinziallblätter“, Neue Folge, Bd. 1: 1862, s. 778

 

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo