A. Walter (Walther)

nie pobrano

Imię i nazwisko:

A. Walter (Walther)

Data urodzenia:

I poł. XIX w.

Data śmierci:

po 1872

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XIX wieku (wzmiankowany 1872)

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Projekt budynku dla H. Quatsicher (Quatscher?) w Dzierżoniowie

 [w:] Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1870-1872, sygn. 768, s. 242

Dzieła:

1872 – budynek do sprzedaży (Kaufungsgebäude) dla H. Quatsicher (Quatscher?) w Dzierżoniowie

Opis kształcenia:

Posiadał wykształcenie cechowe potwierdzone tytułem mistrza ciesielskiego.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz ciesielski w Dzierżoniowie. 1885 członek Deputacji Budowlanej (Bau-Deputation).

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1870-1872, sygn. 768, s. 242, 251
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1873-1877, sygn. 769, s. 402, 473, 498
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1885-1886, sygn. 770

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» ciesielstwo

Multimedia

Walter A 1
Walter A 2
Walter A 3