Stanisław Wasilewicz

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Stanisław Wasilewicz

Data urodzenia:

1918

Data śmierci:

1990

Rozpoczęcie okresu twórczości:

2. połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Dzierżoniów
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Tauer Andrzej, Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, „Rocznik Dzierżoniowski” 1991, s. 7 – zdjęcie artysty.
Dzierżoniów w czterdziestoleciu PRL. Zarys monograficzny Dzierżoniowa, wyd. Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, Dzierżoniów 1985, str. 25 i nn.
Zdjęcie portretowe Stanisława Wasilewicza, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, zbiory własne
Stanisław Wasilewicz, Portret IV, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, zbiory własne
Stanisław Wasilewicz, Kompozycja, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, zbiory własne
Stanisław Wasilewicz, Portret zbiorowy brygady młodzieżowej, Izohelia, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, zbiory własne
Stanisław Wasilewicz, Kompozycja graficzna, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, zbiory własne
Stanisław Wasilewicz, Kompozycja (błoto), 1962, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, zbiory własne
Stanisław Wasilewicz, Koparka przy pracy, 1961, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, zbiory własne
Stanisław Wasilewicz, Bezsilność, 1957, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, zbiory własne
Stanisław Wasilewicz, Energia, 1955, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, zbiory własne
Stanisław Wasilewicz, Śpiewa Irena Santor, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, zbiory własne

Dzieła:

Reżyseria (wspólnie z żoną) sztuk teatralnych, m.in.: „Spadkobierce” A. Grzymały-Siedleckiego, „Grzech” S. Żeromskiego, „Najazd” L. Leonowa, „Most” J. Szaniawskiego, „Matkę” M. Gorkiego, „Niemców” L. Kruczkowskiego, „Rewizora” N. Gogola.
Fotografie m.in. w: Stanisław Wasilewicz - fotografika barwna, katalog wystawy, Salon BWA Wrocław 1968, Nasza ziemia dzierżoniowska, w fotografii Stanisława Wasilewicza, red. Kazimierz Derlaga, wyd.    Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu, 1966
Dzierżoniów w czterdziestoleciu PRL. Zarys monograficzny Dzierżoniowa, wyd. Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, Dzierżoniów 1985
Bezsilność, fotografia czarnobiała, 1957
Koparka przy pracy, fotografia czarnobiała, 1961
Kompozycja (błoto), fotografia czarnobiała, 1962
Kompozycja graficzna, fotografia czarnobiała
Portret zbiorowy (brygady młodzieżowej), Izohelia,
Kompozycja, fotografia czarnobiała
Portret IV, fotografia czarnobiała
Energia, fotografia czarnobiała, 1955
Śpiewa Irena Santor, fotografia czarnobiała

Określenie kręgu rodzinnego:

Żona: Janina (ślub 1946)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1946-1957 – organizował jako działacz kulturalny z żoną Janiną amatorski teatr artystyczny (Teatr Młodzieżowy) i wraz z małżonką reżyserował spektakle. Od 1947r. siedzibą teatru był dom kultury „Gwardia” przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie.
Od 1952 – członek Związku Polskich Artystów Fotografików
1954-1960 – radny Miejskiej Rady Narodowej w Dzierżoniowie i przewodniczący Komisji Kultury
Od 1954 – pełnił funkcję prezesa Dzierżoniowskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii
Lata 60. - 70. XX w. – wykonywał zdjęcia reportażowe dotyczące głównie życia kulturalnego miasta oraz ważniejszych uroczystości, publikowane w lokalnej prasie, przede wszystkim w „Diorze”

Wyróżnienia:

Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”
wyróżnienie „Zasłużony Działacz Kultury”
wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta Dzierżoniowa”
nagroda Wojewody Wałbrzyskiego za całokształt twórczości
1985 – odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Współpracownicy:

Janina Wasilewicz (żona)

Udział w konkursach, wystawach, aukcjach, cenne dzieła, sygnatury, literatura:

1957 – VII Ogólnopolska Wystawa Fotografiki Związku Polskich Artystów Fotografików
luty 1962 – wystawa zbiorowa fotografii w Biurze Wystaw Artystyczny we Wrocławiu
1968 – wystawa fotografii w Biurze Wystaw Artystycznych we Wrocławiu
0.5.1975 – członek jury konkursu fotograficznego „My dolnoślązacy” organizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury (Dzierżoniowski Ośrodek Kultury) w Dzierżoniowie
10.1975 – współprzewodniczący jury konkursu fotograficznego „XXX zwycięskich lat. Człowiek – praca – radość – życie.” organizowanego przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury z miastem Zittau (NRD)
04.1976 – przewodniczący jury konkursu fotograficznego „My dolnoślązacy” organizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury we Wrocławiu i Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie
1985 – wystawa fotografii „Dzierżoniów w obiektywie Stanisława Wasilewicza”
06.1985 – członek jury IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Artystycznej „Uchwycone w obiektywie” organizowanego przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzki Dom Kultury w Wałbrzychu oraz Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie
10.1985 – wystawa fotograficzna „Ruch społeczno-polityczny w 40-leciu Dzierżoniowa” w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury
05.1986 – wystawa fotograficzna „Ogród Botaniczny Wojsławice” w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury (hala Kinoteatru)
06.1986 – wystawa fotogramów „Dzierżoniowianie” w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury
11.1986 – wystawa fotograficzna „Kulisy Telewizyjnego Turnieju Miast” w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury
11.1987 – wystawa fotograficzna „Nasze kontakty z ZSRR” w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury (Kinoteatr)
05.1988 – wystawa fotogramów „Dzierżoniowianie” w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury
09.1990 – pośmiertna wystawa fotograficzna w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury
Ponadto uczestnik wystaw okręgowych i ogólnopolskich Polskiego Towarzystwa Fotograficznego i Związku Polskich Artystów Fotografików, a także wystaw zagranicznych fotografiki polskiej w Szwecji, Danii, Austrii, NRD, Finlandii, Anglii, Chinach, ZSRR, Chile i Włoszech oraz w Międzynarodowych Salonach Fotografiki w Warszawie, Danii, Austrii i Włoszech.

Charakterystyka:

Fotografik zajmujący się m.in. dokumentowaniem powojennego Dzierżoniowa oraz fotografią o charakterze artystycznym. W jego pracach często pojawia się tematyka pracy i pejzaże. Zajmował się również wyszukiwaniem nowych rozwiązań techniki fotograficznej na niwie malarstwa i grafiki.

Źródła niepublikowane:

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka, Akta osobowe, sygn. B-50.
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka,  sygn. B-25, 1/13: Plan pracy ośrodka na lata 1985-1986.
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka,  sygn. B-25, 1/51: „My dolnoślązacy”. Dzierżoniów 1975.
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka,  sygn. B-25, 1/52: Wystawa„My dolnoślązacy”. Dzierżoniów 1975.
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka,  sygn. B-25, 1/53: Konkurs „Foto”, „Dia” 1975.
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka,  sygn. B-25, 1/63: Wystawa„My dolnoślązacy”. Dzierżoniów 1976.
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka,  sygn. B-25, 1/94, 1/95, 1/96, 1/97: „My dolnoślązacy” dokumentacja Dzierżoniów 1977.
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka,  sygn. B-5, 1/143: VIII Dni Dzierżoniowia, 40-lecie PRL, Dzierżoniów 1985
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka,  sygn. B-5, 1/144: IX Ogólnopolskie Konkurs Fotografii Artystycznej „Uchwycone w obiektywie” 1985
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka,  sygn. B-5, 1/153: Dziennik placówki społeczno-kulturalnej, Dzierżoniów 1983-1987
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka,  sygn. B-5, 1/184: Dziennik placówki społeczno-kulturalnej, Dzierżoniów 1987-1991

Literatura i źródła publikowane:

Tauer Andrzej, Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, „Rocznik Dzierżoniowski” 1991, s. 6-7
Beata Hebzda-Sołogub, Amatorski ruch kulturalny w Dzierżoniowie w latach 1945-1990, „Rocznik Dzierżoniowski” 1994, s. 64-71
Dzierżoniów w czterdziestoleciu PRL. Zarys monograficzny Dzierżoniowa, wyd. Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, Dzierżoniów 1985, s. 24 i nn.
Wystawa fotografii artystycznej „My dolnoślązacy”, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów 1975.
II wystawa fotografii artystycznej „My dolnoślązacy”, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów 1976.

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» fotografia

» teatr

Multimedia

Wasilewicz 1
Wasilewicz 10
Wasilewicz 2
Wasilewicz 3
Wasilewicz 4
Wasilewicz 5
Wasilewicz 6
Wasilewicz 7
Wasilewicz 8
Wasilewicz 9