Christian Willmann

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Christian Willmann

Data urodzenia:

I poł. XVIII w.

Data śmierci:

Po 1763

Rozpoczęcie okresu twórczości:

2. połowa XVIII w. (wzmiankowany 1755-1763)

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Być może spokrewniony z Leopodem Willmannem, miejskim mistrzem murarskim w Dzierżoniowie w 1777r.

Opis kształcenia:

Zapewne wykształcenie cechowe.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz

Współpracownicy:

Czeladnicy Ignatz Pflugs i Martin Andres, mistrz murarski Balthasar Meyerhofer

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 1012, Handwerkssachen von dem Mittel der Maurermeister 1678-1780 [bez paginacji]; sygn. 752, Acta Specialia von Bau Sachen, 1763-1784 [bez paginacji]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo