Michael Winckler

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Michael Winckler

Data śmierci:

1633-(pochowany 18 września)

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVI/XVII wiek

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Miejsce śmierci: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Być może spokrewniony z Bartholomeusem Wincklerem, mistrzem budowlanym w Dzierżoniowie do 1623 r.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz budowlany (Baumeister) czynny w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego: Budowniczowie, cieśle

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

Wyznanie:

» katolickie