Grzegorz Stawiak

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Grzegorz Stawiak

Data urodzenia:

21-07-1958

Rozpoczęcie okresu twórczości:

IV ćwierć XX w.

Miejsce zamieszkania: od 1967 - Dzierżoniów; Walim
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Wybór:
2000 – spektakl „Nie palcie papierosów” na podstawie tekstów T. Różewicza, Teatr „Kątem”
2000 – „Młoda Polska” według tekstów poetów młodopolskich, Teatr „Kątem”; spotkania teatralne pod nazwą „Scena Kątem zaprasza”, podczas których prezentowano spektakle w reżyserii Artysty
2001 – „Legenda o poszukiwaniu ojczyzny” – poetycka inscenizacja wierszy A. Lizakowskiego, Teatr „Kątem”
2002 – „Hypermarket” , Teatr „Kątem”
2003 – „Pogmatwane dziewczynki”, spektakl do wierszy K. Brzozowskiej, Teatr „Kątem”
2003 – „Piaskownica” według dramatu M. Walczaka, Teatr „Kątem”
2004 – „Tkacze” według dramatu Gerharda Hautmanna, Teatr „Kątem”
2005 – „Belfer” na podstawie J.P. Dopagne, Teatr „Kątem”
2005 – „Woda, ziemia światło” na podstawie poezji Karola Wojtyły, Teatr „Kątem”
2006 – „Nuda” według G. Sławińskiego, Teatr „Kątem”
2007 – „Zero tolerancji” w oparciu o teksty członków zespołu Teatru „Kątem”
2008 – „Miasto jak miasto” na podstawie poezji A. Niżewskiego, Teatr „Kątem”
Monodramy Teatru „Kątem”: 1998 – „Ćma”, 2005 – „Dlaczego dziecko gotuje w mamałydze”, 2006 – „Pogoń za wiatrem”.

Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: Mieczysław
Matka: Urszula
Żona: Małgorzata (ślub 1981)
Syn: Tomasz

Opis kształcenia:

1978-1980 - Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie we Wrocławiu na wydziale kulturalno-oświatowym o specjalizacji teatr amatorski
Wydział Wiedzy o Teatrze w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, ukończony 1995

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Animator kultury, instruktor teatralny, teatrolog, nauczyciel wiedzy o teatrze oraz pedagog. Prowadzi amatorskie zespoły teatralne.
1980-1983 – instruktor teatralny w Miejskim Ośrodku Kultury w Dzierżoniowie
1983-1984 –instruktor teatralny w Elektronicznych Zakładach Naukowych we Wrocławiu (instruktor zajęć pozalekcyjnych)
Od 3.1.1984 – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury przy Urzędzie Gminy w Dzierżoniowie
Od 1.1.1985-1.4.1985 – wicedyrektor Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
Od 1.4.1985 – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świętej Katarzynie k. Wrocławia
Założyciel, kierownik artystyczny i reżyser „Teatru Kątem” działającego przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury od 1997.
Od sezonu 2002-2003 związany z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, przy którym  działają dwie formacje pod jego opieką: Młodzieżowe Studio Teatralne "Czarna Sala" i Magazyn Gotowych Wyrobów Teatralnych.

Wyróżnienia:

m.in.:
Nagroda Główna i Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 37. Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej Teatru” w kategorii „Instruktor Roku” (2004) oraz odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2007).
2003 – wyróżnienie dla spektaklu „Hypermarket” i nagrody (publiczności, nagrody aktorskie dla Agnieszki Chlipały i Erwina Piwowarczyka, kwalifikacja do udziału w XXX Barbórkowych Teatralnych Spotkaniach w Dąbrowie Górniczej, wyróżnienie dla zespołu oraz nagroda za reżyserię) dla spektaklu „Piaskownica” na I Dolnośląskim Festiwalu Teatrów Nieprofesjonalnych „Kreacje” w Dzierżoniowie
2013 – 1. Miejsce dla Teatru Katem w III Studenckim Spotkaniu Teatralnym w Opolu

Współpracownicy:

Aktorzy Teatru „Kątem”, m.in. Wiesława Bagińska, Grzegorz Bagiński, Natalia Bart, Katarzyna Gałązka, Tomasz Kancelarzyk, Dorota Kondiuch, Daniel Krześniak, Piotr Ligienza, Magdalena Milanowska

Udział w konkursach, wystawach, aukcjach, cenne dzieła, sygnatury, literatura:

m.in.: z Teatrem „Kątem” – udział w Festiwalu Teatrów Amatorskich „Promocje” w Zduńskiej Woli (2001), Forum Teatrów Niezależnych „Transformacje” w Świdnicy (2006), Zimowych Spotkaniach Teatralnych w Opolu (2006), Otwartych Spotkaniach Artystycznych w Wałbrzychu, II Wiośnie teatralnej w Chojnicach (2007).

Charakterystyka:

Artysta o swojej twórczości: „Teatr musi być aktualny, żeby był żywy. Do martwego nie ma po co chodzić. Jeśli klasyka funkcjonuje w tej rzeczywistości w której żyjemy, to naturalnie warto po nią sięgnąć. I ja się nie wzbraniam. W Wałbrzychu w 2012 roku zrobiliśmy spektakl wg „Dwóch teatrów" J. Szaniawskiego, obecnie pracujemy nad kompilacją dramatów A. Czechowa, bo chcemy się przyjrzeć, czy nasza rzeczywistość nie rozsypuje się podobnie jak tamta. Zmienia się język i zmienia się istota teatru. Dziś na pewno teatr odchodzi od wystawiania literatury, tworzy spektakle autonomiczne, literatura bywa wtórna w stosunku do tego, co kiedyś nazywaliśmy inscenizacją. […]Niektóre nasze spektakle (choćby ostatni „Budowa dziewczynki") także tylko szczątkowo wspierają się literaturą sensu stricte, gros wypowiadanych ze sceny słów to fragmenty blogów, strzępy wypowiedzi wzięte z forów internetowych, głosy zapisane przez samych aktorów.” (cyt. za: P. Szafran, wywiad z Artystą „Trzeba nauczyć wsłuchiwać się w siebie”: http://www.artysci24.pl/index.php/wywiady-muzyka/810-grzegorz-stawiak-trzeba-nauczyc-sie-wsluchiwac-w-siebie [dostęp: 21 luty 2014]

Źródła niepublikowane:

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka, Akta , sygn. B-50

Literatura i źródła publikowane:

http://teatr.walbrzych.pl/wokol-teatru/grzegorz-stawiak/ [dostęp: 21 luty 2014]
P. Szafran, wywiad z Artystą „Trzeba nauczyć wsłuchiwać się w siebie”: http://www.artysci24.pl/index.php/wywiady-muzyka/810-grzegorz-stawiak-trzeba-nauczyc-sie-wsluchiwac-w-siebie [dostęp: 21 luty 2014]
B. Hebzda-Sołogub, Pół wieku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Dzierżoniów 2008, s. 57-59
10 lat Teatru „Katem”, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów 2007

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» teatr

Multimedia

Stawiak 1
Stawiak 2
Stawiak 3