Ambrosius (Ambroży) Jacob

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Ambrosius (Ambroży) Jacob

Data urodzenia:

2. poł. XVI w.

Data śmierci:

1. poł. XVII w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVII w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Miejsce urodzenia: prawdopodobnie Drezno
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Instytut Herdera w Marburgu, Niederschlesisches Bildarchiv, nr inw. 237163 – fotografia ambony w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie

Dzieła:

1609 - dekoracja malarska ambony w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie(wraz z malarzem Heinrichem Huberichem i snycerzem Janem Hesse z Ząbkowic.)

Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: Ambrosius Jacob, piekarz w Dreźnie
Żona (ślub  29.11.1593): Euphemia, córka Paula Beerzdorfa, radcy parafialnego (Kirchvater) w Dzierżoniowie
Dzieci: 6 (chrzciny w kościele w Dzierżoniowie: 1600, 1602, 1604, 1606, 1609, 1612), m.in. Caspar (malarz w Dzierżoniowie), Henricus (malarz w Dzierżoniowie)

Opis kształcenia:

Przedstawiciel cechu malarzy

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz, czynny w Dzierżoniowie.

Współpracownicy:

Jan Hesse z Ząbkowic Śląskich (snycerz), Heinrich Huberich

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego: Malarze śląscy A-K
Archiwum Archidiecezjalne Wrocław, sygn.. 173 abc: Księga małżeństw parafii w Dzierżoniowie, rok 1593 pagina 5

Literatura i źródła publikowane:

E. Chabros, M. Siechankiewicz, Kościół i parafia Św. Jerzego w Dzierżoniowie, Dzierżoniów 2009, s. 52, 62

Dzierżoniów. Zarys monografii miasta, red. S. Dąbrowski, Wrocław-Dzierżoniów 1998, s. 211

R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 106

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo

Wyznanie:

» ewangelickie

Multimedia

Jacob A 1
Jacob A 2
Jacob A 3
Jacob A 4