January Sabat

nie pobrano

Imię i nazwisko:

January Sabat

Rozpoczęcie okresu twórczości:

IV ćwierć XX w.

Miejsce zamieszkania: Dzierżoniów
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

„Rynek w Dzierżoniowie” [w:] Katalog wystawy pokonkursowej 3. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej – Ludowe i Artystyczne „Rękodzieło” w galerii „Na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Dzierżoniów 2005, s. 11
„Góral” [w:] Katalog wystawy pokonkursowej 4. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej – Ludowe i Artystyczne rękodzieło w galerii „Na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Dzierżoniów 2005, s. 10
„Panorama Dzierżoniowa” [w:] Katalog wystawy pokonkursowej 5. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości – Ludowe i Artystyczne Rękodzieło w galerii „Na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Dzierżoniów 2007, s. 68
„Dzierżoniów – widok” [w:] Katalog wystawy pokonkursowej 6. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości – Ludowe i Artystyczne Rękodzieło w galerii „Na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Dzierżoniów 2009, s. 31
Architektura [w:] Katalog wystawy pokonkursowej V Dolnośląskiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor 2008” w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, Dzierżoniów 2008, s. 35
„Cerkiew” [w:] Katalog wystawy zbiorowej prac Koła Plastyków Amatorów działającego przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury z okazji 50-lecie DOK, Dzierżoniów 2008
Galeria prac na stronie: http://www.dzierzoniow.art.pl/sabat/ [dostęp: 21 luty 2014]

Dzieła:

Wybór:
Góral, płaskorzeźba, drewno, 2005
Liczyrzepa, płaskorzeźba, drewno
Ratusz w Dzierżoniowie, płaskorzeźba, drewno
Baba I, Baba II, figury, drewno
Dziad i baba, grupa figuralna, drewno
Król I, Król II, figury, drewno
Skrzypek, figura, drewno
Dziad I, Dziad II, figura, drewno
Rynek w Dzierżoniowie, płaskorzeźba, drewno, 2003
Panorama Dzierżoniowa, płaskorzeźba, drewno, 2007
Architektura, akwarela, 29 x 42, 2008
Cerkiew, akwarela, 21 x 30
Portret ks. Jana Dzierżonia, płaskorzeźba
Panorama Dzierżoniowa i Bischofsheim

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz i rzeźbiarz. Od 1996 Członek Stowarzyszenia Plastyków Amatorów (sekcja plastyczna) w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w Dzierżoniowie.

Wyróżnienia:

2003 – wyróżnienie na 3. Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Amatorskiej – Ludowe i Artystyczne „Rękodzieło”
2005 – wyróżnienie na 4. Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Amatorskiej – Ludowe i Artystyczne „Rękodzieło”
2009 - wyróżnienie na 6. Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Amatorskiej – Ludowe i Artystyczne „Rękodzieło”

Udział w konkursach, wystawach, aukcjach, cenne dzieła, sygnatury, literatura:

2001 – wystawa pokonkursowa 2. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej – Ludowe i Artystyczne „Rękodzieło” w galerii „Na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
2003 – wystawa pokonkursowa 3. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej – Ludowe i Artystyczne „Rękodzieło” w galerii „Na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
2005 – wystawa pokonkursowa 4. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej – Ludowe i Artystyczne „Rękodzieło” w galerii „Na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
2007 -  wystawa pokonkursowa 5. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości – Ludowe i Artystyczne Rękodzieło w galerii „Na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
2008 – wystawa pokonkursowa V Dolnośląskiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor 2008” w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury
2008 - wystawa zbiorowa prac Koła Plastyków Amatorów działającego przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury z okazji 50-lecie DOK
2009/2010 -  wystawa pokonkursowa 6. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości – Ludowe i Artystyczne Rękodzieło w galerii „Na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury

Charakterystyka:

Twórca pracujący w drewnie, wykonywał rzeźby i płaskorzeźby, niekiedy polichromowane. Często wykorzystywał tematykę ludową, przedstawiając postacie rzeczywiste i baśniowe, np. Chrystusa Frasobliwego, bab z maselnicą i koszykami, chłopów z sierpami i kosami, kołodziejów, szopki bożonarodzeniowe. Zajmuje się także malarstwem, zwłaszcza w technice akwareli, podejmując tematykę przede wszystkim pejzażową (architektura Dolnego Śląska, kościółki, cerkiewki itp.).

Literatura i źródła publikowane:

Katalog wystawy pokonkursowej 2. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej – Ludowe i Artystyczne „Rękodzieło” w galerii „Na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Dzierżoniów 2001
Katalog wystawy pokonkursowej 3. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej – Ludowe i Artystyczne „Rękodzieło” w galerii „Na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Dzierżoniów 2003, s. 11
Katalog wystawy pokonkursowej 4. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej – Ludowe i Artystyczne „Rękodzieło” w galerii „Na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Dzierżoniów 2005, s. 10
Katalog wystawy pokonkursowej 5. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej – Ludowe i Artystyczne „Rękodzieło” w galerii „Na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Dzierżoniów 2007, s. 68
Katalog wystawy pokonkursowej 6. Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej – Ludowe i Artystyczne „Rękodzieło” w galerii „Na Piętrze” Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Dzierżoniów 2009, s. 31
Katalog wystawy pokonkursowej V Dolnośląskiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor 2008” w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, Dzierżoniów 2008, s. 35
Katalog wystawy zbiorowej prac Koła Plastyków Amatorów działającego przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury z okazji 50-lecie DOK, Dzierżoniów 2008
http://www.dzierzoniow.art.pl/sabat/ [dostęp: 21 luty 2014]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo

» rzeźbiarstwo

Multimedia

Sabat 1
Sabat 2
Sabat 3
Sabat 4
Sabat 5