Heinrich Amft

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Heinrich Amft

Data urodzenia:

1877

Data śmierci:

po 1907

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XIX wieku, I połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), 1905r. - zam. dawna Neudorfstr. 7, 1907 - dawna Töpferstr. 4.
Miejsce urodzenia: Wallisfurth (Wolany, pow. kłodzki)
Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: August Amft, „Schachmeister” w Żarach (Sorau NL)

Matka: Johanne z domu Langer (zm. w Neuheide, Kr. Glatz)

Żona: Alwine Minna, z domu Böhm (zm. 4.10.1904), robotnica w fabryce

Syn: Heinrich Alfred (ur. 811.1904 w Dzierżoniowie, ewangelik, zm. 19.6.1905)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Rzeźbiarz czynny w Dzierżoniowie

Źródła niepublikowane:

Dzierżoniów, Reichenbacher Standesamt: Todesbuch Reichenbach 1905, nr 197, 1907, nr 324

Literatura i źródła publikowane:

R. Sachs, Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1: A-B, Breslau 2001, s. 72

„Schlesische Provinziallblätter“, Neue Folge, t. 1: 1862, s. 778

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» rzeźbiarstwo

Wyznanie:

» katolickie