Stanisław Wojnar

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Stanisław Wojnar

Data urodzenia:

25-11-1944

Rozpoczęcie okresu twórczości:

2004-podczas studiów w Krakowie – próby, poważnie - po przejściu na emeryturę w 2004 r.

Miejsce zamieszkania: Bielawa ( od 1945 r.)
Miejsce urodzenia: Kańczuga – powiat przeworski, województwo rzeszowskie
Dzieła:

 

  1. Bracia mniejsi. Z szuflady poety I. Brodziszów 2014 r.

Jego wiersze znalazły się w zbiorach:

1. Pogubieni w stosach serduszek. Antologia poezji miłosnej, pod redakcją

Ryszarda Mierzejewskiego, Pieszyce 2015 r.

2.Antologia grupy poetyckiej „Ogród Poetów”. Z szuflady poety., Brodziszów 2015 r.

Określenie kręgu rodzinnego:

rodzice – Józef i Paulina; żona Halina, dzieci – Joanna i Przemysław, wnuki – Paweł, Anna, Urszula, Maja.

Opis kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące w Bielawie.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geofizyki Stosowanej (nie skończył studiów).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Po przerwaniu studiów i powrocie do Bielawy pracował w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Dąbrowszczaków (później „Bieltex” )– przez 40 lat do emerytury.

Należał do Stowarzyszenia Włókienników Polskich, Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT, Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Włókniarzy, Ludowych Zespołów Sportowych, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Współpracownicy:

Teodor Mierzeja – wraz z zespołem „Iskry” uczestniczy w przedstawieniach słowno -muzycznych wystawianych w Teatrze Robotniczym.

Krzysztof Świderski, Wiesław Dąbrowski, Andrzej Piętka – współtworzenie Sekcji Jeździeckiej „Oxer”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie – Rafał Brzeziński, Urszula Ubych.

Klub Miłośników Poezji Śpiewanej „Pozytywka” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie – Barbara Pachura.Towarzystwo Przyjaciół Bielawy – Ewa Glura.

Krzysztof Pludro – autor Kroniki Bielawy.

Zbigniew Ziental – twórca i kierownik artystyczny zespołu „Iskry”.

Ryszard Mierzejewski – wydanie tomiku Pogubieni w stosach serduszek…

Marta Gwiżdż – wspólne spotkania z czytelnikami, Marta śpiewa poezję.

Przyjaźnie ważne dla twórczości artysty:

Żona Halina – pierwszy odbiorca i krytyk wierszy.

Krzysztof Pludro – inspirator wydania pierwszego tomiku wierszy.

Udział w konkursach, wystawach, aukcjach, cenne dzieła, sygnatury, literatura:

Zespół muzyczny „Iskry” – 1965 – 1971.

Zespół muzyczny „Sigma” – grał w nim przez 38 lat (1965 – 2003).

Sekcja Jeździecka „Oxer” w Bielawie.

Noce Poetów – organizowane przez klub „Pozytywka”.

Charakterystyka:

Poezja Stanisława Wojnara wyrasta z życia, ze zdobytych doświadczeń. Jest próbą podsumowania tego, co poeta osiągnął, ale i refleksją nad tym, co minęło. Autor odnosi się przede wszystkim do własnych przeżyć – „Rozmawiam sam ze sobą / dialog toczę z myślami”. Jego wypowiedzi mają często charakter osobistych refleksji, kiedy mówi o tym, co dla niego ważne – rodzina, wiara – ale wyrażają również prawdy uniwersalne, odnoszące się do każdego ludzkiego istnienia. Poeta „łapie chwile”, dostrzegając ich wyjątkowość i niepowtarzalność ( „Bo każda chwila inny smak ma”) , mając pewność, że już nie wrócą. Refleksji towarzyszy świadomość upływu, jakaś nostalgia i smutek, które się z tego rodzą – „Czas jest jak zimna woda, / Schładza oceany, doznania, / Czuć jego upływ (…) Zbliża nas do przemijania…”, ale i zgoda na to, co nadejść musi. Wiersze są bardzo muzyczne, mają swój rytm i rym, bo muzyka w życiu poety była bardzo ważna, słyszy ją wszędzie, ona towarzyszy każdej refleksji. Poeta afirmuje życie, znajduje swoje miejsce w świecie przyrody i dostrzega w niej to, co najpiękniejsze. Uwznioślił ją, nobilitował. Jest w swoim pisaniu bardzo szczery. Szczególnie ważne są dla niego konie – bracia mniejsi. Poświęcił im wiele lat życia, rozumie je i traktuje ze zrozumieniem, jak ludzi, bo one też mają charaktery.

Źródła niepublikowane:

Korespondencja elektroniczna i rozmowy z autorem.

Literatura i źródła publikowane:

Urszula Ubych, Nota biograficzna, [W:] Stanisław Wojnar, Bracia mniejsi. Z szuflady poety I, Brodziszów 2014 r.

Ryszard Mierzejewski, Recenzja, [W:] Stanisław Wojnar, Bracia mniejsi. Z szuflady poety I. Brodziszów 2014 r.

Bracia mniejsi, www.granice.pl/ksiazka,bracia-mniejsi,1282567Stanisław Wojnar, http://boleslawstawicki.blogspot.com/2014/09/stanisaw-wojnar.html

Bracia mniejsi, http://rafalbrzezinski.info/?p=109

Promocja S. Wojnara, http://rafalbrzezinski.info/?p=894

Aneta Pudło, Bracia mniejsi, Tygodnik Dzierżoniowski Nr 38, 16.09.2014 r.

Stanisław Wojnar, bibliothecabielaviana.info/index.php/2015/06/17/stanislaw-wojnar

Stanisław Wojnar – wieczór autorski, rymierz-wiersze.blog.onet.pl/2014/09/02/stanislaw-wojnar-wieczor-autorski

Promocja tomiku wierszy – Bracia mniejsi, www.mbp.bielawa.pl/index.php/571-promocja-tomiku-wierszy-bracia-mniejsi

Stanisław Wojnar – Wiedź mnie, seriazszufladypoety.blogspot.com/2014/10/stanisław-wojnar-wiedz-mnie.html

Inne:

 

Opracowała: Jolanta Maniecka.

 

Rodzaj twórczości:

» poezja

Multimedia

Stanisław Wojnar 1
Stanisław Wojnar 2
Stanisław Wojnar 3
Stanisław Wojnar 4