Oskar Paul Emil Anders

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Oskar Paul Emil Anders

Data urodzenia:

1849

Data śmierci:

5-12-1925

Rozpoczęcie okresu twórczości:

2. poł. XIX w. – 1. ćw. XX w.

Miejsce zamieszkania: Bielawa
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

1904 - Obraz „Bielawa na tle Gór Sowich”, obraz ścienny w poczekalni dworca kolejowego w Dzierżoniowie [w:] R. Brzeziński, Życie w dawnej Bielawie. Ludzie, miejsca, wydarzenia/Das Leben im früheren Langbielau. Die Leute, die Orte, die Ereignisse, Wrocław 2008, s. 348-350.

Obraz „Chrystus przyjaciel dzieci” dla Ewangelickiego Domu Opieki dla dzieci w Bielawie (obecnie w kościele pw. WNMP w Bielawie) [w:] R. Brzeziński, Życie w dawnej Bielawie. Ludzie, miejsca, wydarzenia/Das Leben im früheren Langbielau. Die Leute, die Orte, die Ereignisse, Wrocław 2008, s. 348-350.

Obraz „Matka Boga” dla szpitala katolickiego w Bielawie [w:] R. Brzeziński, Życie w dawnej Bielawie. Ludzie, miejsca, wydarzenia/Das Leben im früheren Langbielau. Die Leute, die Orte, die Ereignisse, Wrocław 2008, s. 348-350.

Obraz „Powrót skrzatów” dla ratusza w Bielawie z cyklu „Znaki Wojny” [w:] R. Brzeziński, Życie w dawnej Bielawie. Ludzie, miejsca, wydarzenia/Das Leben im früheren Langbielau. Die Leute, die Orte, die Ereignisse, Wrocław 2008, s. 348-350.

Przedstawienie króla Dawida na organach kościoła ewangelickiego w Bielawie [w:] R. Brzeziński, Życie w dawnej Bielawie. Ludzie, miejsca, wydarzenia/Das Leben im früheren Langbielau. Die Leute, die Orte, die Ereignisse, Wrocław 2008, s. 348-350.

Dzieła:

1887 - obraz „Portret Dr. Dzierzon” (Kreda)(dla komisji loteryjnej święta pszczelarstwa w Bielawie)

1887 Portret przewodniczącego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie(zakupiony i odsłonięty 5.10.1887 w okazji jubileuszu 10-lecia OSP w Bielawie)

1897 - napisy na ścianach dla nowowybudowanej szkoły ewangelickiej w Bielawie (ul. Brzeżna 48)

1898 - dekoracja kościoła ewangelickiego w Dzierżoniowie

1903 - dekoracja malarska wnętrza budynku sądu w Dzierżoniowie, w tym fresk z przedstawieniem Temidy nad drzwiami sali sądowej

1904 - Obraz „Bielawa na tle Gór Sowich/Panorama Gór Sowich i Bielawy”(obraz ścienny w poczekalni dworca kolejowego w Dzierżoniowie)

1908? - Obraz „Ojciec sportu Jahn” dla sali sportowej MTV((obecnie sala sportowa bielawskiego LO im. Bolesława Chrobrego))

1916 - Obraz „Powrót skrzatów” dla ratusza w Bielawie((powstało na okoliczność akcji charytatywnej na cel zebrania funduszy dla inwalidów wojennych). Pierwszy z cyklu „Znaki Wojny”)

1917 - Portret Hindenburga(na urodziny jubilata)

Obraz „Chrystus przyjaciel dzieci”(dla Ewangelickiego Domu Opieki dla dzieci w Bielawie (obecnie w kościele pw. WNMP w Bielawie).)

Obraz „Chrystus uzdrawia chore dziecko”(dla szpitala ewangelickiego w Bielawie)

Obraz „Luter i Melanchton” dla kościoła ewangelickiego w Bielawie

Obraz „Matka Boga”(dla szpitala katolickiego w Bielawie)

1877-1880 wykonanie postaci króla Dawida na organach kościoła ewangelickiego w Bielawie.

Określenie kręgu rodzinnego:

Syn: Hermann Oskar Anders, fotograf.

Żona: Anna Pauline Marie, z domu Seifert

Charakterystyka:

Tworzył głównie obrazy o tematyce religijnej, zarówno na zamówienie katolików jak i ewangelików i portrety. Jest także autorem cyklu panoram dla miejscowości regionu.

Literatura i źródła publikowane:

F. Hoenow, Chronik von Langenbielau, Langenbielau 1931, s. 313

Słownik geografii turystycznej Sudetów (red. M. Staffa), t. 20: Marek Staffa, Krzysztof R. Mazurski, Janusz Czerwiński, Grzegorz Pisarski, Masyw Ślęży, Równina Świdnicka, Kotlina Dzierżoniowska, Wrocław 2005, s. 98;

Rafał Brzeziński, Życie w dawnej Bielawie. Ludzie, miejsca, wydarzenia/Das Leben im früheren Langbielau. Die Leute, die Orte, die Ereignisse, Wrocław 2008, s. 345-352

P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 43, 79

R. Brzeziński, Oskar Anders, „Sudety”, nr 8 (77), sierpień 2007, s. 17

„Reichenbacher Wochenblatt”, nr 85, 24 Juli 1898

Sachs Rainer, Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1: A-B, Breslau 2001, s .74

„Tageblatt für das Landgericht bezirks Schweidnitz“, t. 13, 8.8.1887, 5.10.1887

Źródła archiwalne:

Archiwum Urzędu Miasta Bielawa, Sterbe Haupt-Register Standes Amt, nr 216, Langenbielau, 7 XII 1925

Archiwum Wodociągów i Kanalizacji w Bielawie, księga 281 (brak paginacji)