Kurt Gerhard Arendt

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Kurt Gerhard Arendt

Data urodzenia:

24-10-1893

Data śmierci:

15-01-1978

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XX wiek

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Schulstr. 14c (1928r.) (ob. ul. Szkolna)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Strona tytułowa katalogu wystawy jesiennej Związku Artystów Śląska w 1922 r. – jeden z pięćdziesięciu egzemplarzy publikacji w Schlesisches Museum Görlitz, Inv. Nr. 2003/0548, il. [w:] P. Hölscher, Die Akademie für Kunst und Kunstgewerbe zu Breslau. Wege einer Kunstschule 1791-1933, Kiel 2003 – s. 232 oraz Werkstätten der Moderne. Lehrer und Schüler der Breslauer Akademie 1903-1932, Katalog wystawy w Schlesisches Museum zu Görlitz (red. Johanna Brade), Görlitz 2004, il. 153.

Ex libris Corps Silesia, 1921, drzeworyt 9,5 x 7,1 cm, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, inw. eksl. sygn. 10084, [w:] R. Len, R. Młynarski [i in.], Arcydzieła ekslibrisu europejskiego końca XIX i początku XX wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu = Meisterwerke des Europäischen Exlibris am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert in den Sammlungen der Universitaetsbibliothek Wrocław, Wrocław 2006, kat. 202.

Ilustracje w książce E. Hasse, Chronik der Stadt Reichenbach im Eulengebirge, Reichenbach 1929

Ilustracje do książki śląskiego poety Ernsta Schencke Hoase Langbeen (1929)

Rysunki i grafiki o tematyce pejzażowej i społecznej; przedstawiające zabytki powiatu dzierżoniowskiego [dostępne online:] http://dzierzoniow.dolny-slask.org.pl/3406465,Dzierzoniow,Rysunki_Kurta_Arendta.html (dostęp: 17.01.2013)
Grafiki z widokami Dzierżoniowa, m.in. grafika: Alt Reichenbach um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Ansicht vom Eulengebirge [dostępne online:] http://heimatbund-reichenbach.de/historische-ansichtskarten-dokumente/ (dostęp: 17.01.2013)

Dzieła:

1920-1924 – Portrety (Dr. Myrona Haina, radcy budowlanego Schroedera, Hengst Nero VII)

1921 – Ex libris Corps Silesia, drzeworyt 9,5 x 7,1 cm (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, inw. eksl. sygn. 10084)

1922 – Strona tytułowa katalogu wystawy jesiennej Związku Artystów Śląska

1929 – Ilustracje do książki śląskiego poety Ernsta Schencke Hoase Langbeen (1929)

1929 – Ilustracje w książce E. Hasse, Chronik der Stadt Reichenbach im Eulengebirge, Reichenbach 1929

1937 – wykonał na zamówienie dzierżoniowskiego magistratu 2 malowane herby miejskie, określony jako nauczyciel rysunku (Zeichenlehrer)

Liczne rysunki i grafiki o tematyce pejzażowej i społecznej; przedstawiające zabytki powiatu dzierżoniowskiego.

Malowidła klatki schodowej dawnej szkoły rolniczo-rzemieślniczej, Sali widowiskowej oraz w kawiarni przy basenie w Dzierżoniowie, niezachowane

Opis kształcenia:

1911-1914, 1919-1922 – studia we wrocławskiej Szkole Sztuki i Rzemiosła Artystycznego u Arnolda Buscha, Karla Hanuscha oraz Oskara Molla i Ottona Muellera

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1923-1925 – pomocniczy nauczyciel rysunku (Hilfszeichenlehrer) w Państwowym Gimnazjum Realnym (Staatliches Realgymnasium) w Dzierżoniowie
1925 – nauczyciel licealny (Oberschullehrer)
do 1933 – okresowo urlopowany dla podjęcia zadań artystycznych
Od 1940 – zatrudniowny w szkole im. Schillera (Schiller-Schule) w Poznaniu
1944 – pełnił funkcję radcy szkolnego (Studienrat)
1945-1947 – kierownictwo artystyczne zakładu rzemiosła artystycznego Theo Kreusa w Uslar (do 1947);
Po 1945 – równocześnie pracuje jako wolny artysta, okresowo czynny jako nauczyciel w szkole w Lippoldsbergu nad Weserą (Republika Federalna Niemiec)

Członek Związku Artystów Śląska (Künstlerbund Schlesien) w 1927r.
Członek wrocławskiej grupy artystycznej „Gruppe 1922”.

Wyróżnienia:

Lata 30-te XX w. – za plakat Vereinigte Sparkassen Deutschlands

Lata 30-te XX w. – za projekt znaczka pocztowego

Lata 30-te XX w. – za znak graficzny Niemieckiego Związku Architektów

Przyjaźnie ważne dla twórczości artysty:

Artyści: I. Aschenheim, W. Braun, P. Dobers, P. Fegeler-Felkendorff, P. Grünfeld, J. Haberfeld, L.P. Kowalski, T. Myrtek, G. Nerlich, M. Odoy, K. Scheu, A. Scheu, K. Hanusch oraz Bernhard Stephan - historyk i krytyk sztuki.

Udział w konkursach, wystawach, aukcjach, cenne dzieła, sygnatury, literatura:

1922 – wystawa jesienna Śląskiego Związku Artystów we Wrocławiu

1923 – wystawa wiosenna Śląskiego Związku Artystów we Wrocławiu

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadbauamt Reichenbach), sygn. 4

Literatura i źródła publikowane:

E. Hasse, Chronik der Stadt Reichenbach im Eulengebirge, Reichenbach 1929 [ilustracje K. Arendt]
P. Hölscher, Die Akademie für Kunst und Kunstgewerbe zu Breslau. Wege einer Kunstschule 1791-1933, Kiel 2003, s. 185
Werkstätten der Moderne. Lehrer und Schüler der Breslauer Akademie 1903-1932, Schlesisches Museum zu Görlitz 2004, s. 179
R. Sachs, Arendt, Kurt Gerhard, [w:] Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1, Breslau 2001, s. 107-111
W. von Scheffer, Kurt Gerhard Arendt. Lebensbild eines schlesischen Kunstmalers und Graphikers, [w:] Der gemittliche Schläsinger, 1990, s. 10-15
R. Len, R. Młynarski [i in.], Arcydzieła ekslibrisu europejskiego końca XIX i początku XX wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu = Meisterwerke des Europäischen Exlibris am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert in den Sammlungen der Universitaetsbibliothek Wrocław, Wrocław 2006, online: www.bibliotekacyfrowa.pl:15480 (dostęp: 17.01.2013)
R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 61, 77
Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, t. 5 München-Leipzig 1992, s. 22
Hasse, Die Landwirtschaft- und Berufsschule in Reichenbach (Eulengebirge) b.d., „Heimatkalender für das Eulengebirge” 3 (1930), s. 38, 146
„Heimatkalender für den Großkreis Reichenbach und das Eulengebirge” 26 (1935)
„Heimatkalender für den Kreis Schwiednitz“ 1 (1938), 4 (1941)
„Der Oberschlesier“ 8 (1926)
Der Heimat im Bild, (red. S. Knörrlich), Liegnitz 1928
„Heimatkalender des Kreises Grottkau” 1928, 1929
„Kreiskalender Neumarkt (Schlesien)” 3 (1929), 4 (1930), 6 (1932)
„Heimatkalender des Kreises Falkenberg“ 2 (1927), 3 (1928), 7 (1932), 8 (1933)
„Ohlauer Kreis-Landbund Kalender“ 1929
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1928, s. 11

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» grafika

» malarstwo

Multimedia

Kurt Arendt 1
Kurt Arendt 2
Kurt Arendt 3
Kurt Arendt 4
Kurt Arendt 5
Kurt Arendt 6
Kurt Arendt 7
Kurt Arendt 8
Kurt Arendt 9