Balthasar Arlott

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Balthasar Arlott

Data urodzenia:

II połowa XVI w.

Data śmierci:

przed 22.7.1619

Rozpoczęcie okresu twórczości:

koniec XVI w.

Koniec okresu twórczości:

początek XVII w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Syn: Caspar

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Garncarz czynny w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, księgi parafialne / Kirchenbuch, 213c

Literatura i źródła publikowane:

R. Sachs, Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1: A-B, Breslau 2001, s. 111

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» garncarstwo

Wyznanie:

» katolickie