Caspar Arlott

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Caspar Arlott

Data urodzenia:

XVI/XVII w.?

Data śmierci:

ok. połowy XVII w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XVII w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Miejsce urodzenia: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: Balthasar Arlott, także garncarz

Żona: Anna, córka Adama Königa (ślub 22.7.1619)

Opis kształcenia:

Wykształcenie cechowe odebrał zapewne w warsztacie ojca.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Kontynuował rodzinna tradycję rzemieślniczą po ojcu, Balthasarze

Źródła niepublikowane:

Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, księgi parafialne / Kirchenbuch, 213c

Literatura i źródła publikowane:

R. Sachs, Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1: A-B, Breslau 2001, s. 111

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» garncarstwo

Wyznanie:

» katolickie