Kontakt

Internetowy leksykon kultury ziemi dzierżoniowskiej został opracowany w ramach projektu pn. „Leksykon Kulturnet Dzierżoniów”, którego beneficjentem była Gmina Miejska Dzierżoniów. Leksykon został udostępniony za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz 11 kiosków multimedialnych zlokalizowanych w:

  • Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie (Rynek 2) oraz jej Filii (ul.Gen.W.Sikorskiego 2),
  • Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury (ul. Świdnicka 23),
  • Muzeum Miejskim Dzierżoniowa (ul. Świdnicka 30),
  • Centrum Informacji Turystycznej (Rynek 1).

 

Kontakt:

Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

Telefon: 74 645 08 19

Fax: 74 641 55 30, 74 645 08 01