Heinrich Bauer

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Heinrich Bauer

Data urodzenia:

początek XX w.?

Data śmierci:

po 1938

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Langenbielau (Bielawa), dawna Uferstr. 10
Określenie kręgu rodzinnego:

Syn: Max Oscar Adolph (18.05.1837)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Szlifierz szkła, czynny w Bielawie.

Literatura i źródła publikowane:

R. Sachs, Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1: A-B, Breslau 2001, s. 266

1938/1939 Adresbuch/Einwohnerbuch für die Stadt und Kreis Reichenbach (Eulengebirge) mi der Stadt Langenbielau und Nimptsch und allen Gemeinden, Breslau 1938, s. 98

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» szlifierstwo szkła