Johann Adam Baumann

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Johann Adam Baumann

Data urodzenia:

II połowa XVIII w.

Data śmierci:

I połowa XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

koniec XVIII w.

Koniec okresu twórczości:

początek XIX w.

Miejsce zamieszkania: Schweidnitz (Świdnica), Potsdam (Poczdam, Niemcy), Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Syn: Johann Jacob Friedrich((ur. 1770), rusznikarz wojskowy w Dzierżoniowie)

Opis kształcenia:

Posiadał wykształcenie cechowe i tytuł mistrza rusznikarskiego (Büchsenmeister).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1778 – mistrz rusznikarski regimentu (Regimentmeister und Büchsenmeister) w Świdnicy
Później pracował w manufakturze broni w Poczdamie
1788 – praca jako rusznikarz w batalionie Schmitthennera w Dzierżoniowie
1807 i 1809 starszy Cechu Ślusarzy i Zegarmistrzów w Dzierżoniowie (Schlossmeister i Uhrmacher)

Źródła niepublikowane:

Świdnica: kościół Pokoju, Landtaufbuch 1771-80

Archiwum Państwowe we Wrocławiu: Varia, bez sygnatury

Literatura i źródła publikowane:

R. Sachs, Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1: A-B, Breslau 2001, s. 272

R. Sachs, Wstęp do Słownika rusznikarzy śląskich, „Dawna broń i barwa”, z. 19/20 (1999), s. 48

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» rusznikarstwo