Jacob Beer

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Jacob Beer

Data urodzenia:

ok. połowy XVI w.

Data śmierci:

przed 24.2.1595

Rozpoczęcie okresu twórczości:

2. poł. XVI w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Żona: Margaretha

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Konwiarz, czynny w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Kartoteka Hintzego / Hintze III, nr 973

Literatura i źródła publikowane:

R. Sachs, Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1: A-B, Breslau 2001, s. 211

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» konwisarstwo