Robert Beer

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Robert Beer

Data urodzenia:

XIX/XX w.?

Data śmierci:

Po 1925

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. poł. XX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), 1910-1925 dawna Schweidnitzerstr. 36 (ob. ul. Świdnicka) Później Stanowice w powiecie świdnickim
Określenie kręgu rodzinnego:

Żona: Margaretha

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz na porcelanie.

Literatura i źródła publikowane:

R. Sachs, Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1: A-B, Breslau 2001, s. 212
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, 1910 Reichenbach [b.r.], s. 12
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, 1914 Reichenbach [b.r.], s. 154
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, 1925 Reichenbach [b.r.], s. 222
G. Schmidt-Stein, Schlesische Porzellan vor 1945, Würzburg 1996, s. 179

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo na porcelanie