Stenzel Beer

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Stenzel Beer

Data urodzenia:

II połowa XVI w.

Data śmierci:

I połowa XVII w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

koniec XVI w.

Koniec okresu twórczości:

I połowa XVII w.

Miejsce zamieszkania: pierwotnie Schweidnitz (Świdnica), od 1612 Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

Żona I: Anna
Dzieci z I żony: Barbara (chrzest 29.9.1597), Johannes (chrzest 10.9.1600), Sara (chrzest 29.12.1602), Anton (chrzest 14.11.1603), Tobias (chrzest 11.1.1606)
Żona II: Ursula
Dzieci z II żony: Samuel (chrzest 16.2.1609)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Złotnik w Świdnicy i w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, księgi parafialne / Kirchenbuch 59b-59d, 59f

Archiwum Państwowe we Wrocławiu: Archiwum miejskie Świdnicy, nr 187, s. 101, nr. 199, s. 667, 702, 839

Literatura i źródła publikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Kartoteka Hintzego / Hintze II, nr 72

R. Sachs, Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1: A-B, Breslau 2001, s .214

H. Schubert, Bilder aus der Geschichte der Stadt Schweidnitz, Schweidnitz [b.r.], s. 104

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» złotnictwo

Wyznanie:

» katolickie