Melchior Beer

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Melchior Beer

Data urodzenia:

II połowa XVI w.

Data śmierci:

16-8-1633

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XVI w.

Koniec okresu twórczości:

I ćwierć XVII w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Dzieła:

1589 – cynowa konew dla cechu tkaczy dekorowana grawerunkiem – parą postaci trzymających godło cechowe(wys. 58,8 cm, przechowywana we Wrocławiu, dawniej w Kunstgewerbemuseum, dziś w Muzeum Narodowym)

Określenie kręgu rodzinnego:

Żona I: Sabina (pochowana 26.12.1599)

Żona II: Anna (ślub 21.5.1601), córka pastora Johanna Scholtze

Opis kształcenia:

Prawdopodobnie posiadał wykształcenie cechowe

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Konwisarz, czynny w Dzierżoniowie.

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hintzego/Hintze III, nr 975

Literatura i źródła publikowane:

Romuald Kaczmarek, Dzieje architektury i sztuki [w:] Dzierżoniów. Zarys monografii miasta (red. Stanisław Dąbrowski), Wrocław-Dzierżoniów 1998, s. 214

Hintze E., Formengeschichte des schlesischen Zins [w:] Schlesiche Vorzeit in Bild und Schrift, t: 7: 1924, s. 55, tabl. XII

Sachs Rainer, Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1: A-B, Breslau 2001, s .211

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» konwisarstwo

Wyznanie:

» ewangelickie