Karl Bernhardt

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Karl Bernhardt

Data urodzenia:

II poł. XIX w., Niemcza

Data śmierci:

Po 1918

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XIX/XX wiek

Miejsce zamieszkania: Nimptsch (Niemcza), Frankensteinerstr. (ob. ul. B. Chrobrego 21)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

[w:] Niemcza. Wielka historia małego miasta, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław 2002 m.in. reprodukcje fotografii autorstwa N. Schillera: ratusz (s. 167), willa mistrza budowlanego Bernhardta (s. 166), widoki wnętrza kościoła parafialnego (s. 165: widokówka z lat 30stych XX wieku i fotografia współczesna, fot. J. Bochajczuk), fotografia dawnej słodowni (s. 170, fot. J. Bochajczuk) oraz widokówka z lat 30stych XX w. z widokiem powiatowej szkoły rolniczej (s. 174)
Katalog firmy budowlanej Bernhardtów z lat 20-stych XX wieku [w:] Przewodnik historyczny po ziemi niemczańskiej, Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, Niemcza 2006, s. 188
[w:] Inspekcja Przemysłowa w Dzierżoniowie, syng. 345, Acten betreffend Carl Bernhardt Inh: Albert Plümecke Baugeschäft [brak paginacji] – nagłówki papierów firmowych

Dzieła:

Do 1865 – kościół parafialny w Niemczy
Ratusz w Niemczy oraz inne budowle w Niemczy: szpital (1877), dom stanów krajowych, fabryka słodu Gerberów (1894), garbarnia, przychodnia przy szpitalu, szkoła rolnicza, stadion, basen, katolicka kaplica na cmentarzu.
Być może również budynki przy rynku nr 4 i nr 7 - wschodnia pierzeja rynku w Niemczy, po pożarze 1853
1897-1888 – Rozbudowa szpitala ewangelickiego przy Dierigstr. 7 (ul. Piastowska 7) w Bielawie
Od 1888 - prace przy kościele św. Wojciecha w Niemczy (wymiana więźby dachowej i stropu, nowa empora muzyczna, nowa sygnaturka, licowanie obramień okiennych glazurowana cegłą)

Ok. 1900 – budowa willi „Radość Marty” dla dr. Maksa Heidelberga przy ul. Krasickiego 25 w Dzierżoniowie.

1902-1903 – Budowa Szkoły katolickiej przy Feldstr. 2 (ul. Polna 2) w Bielawie Górnej
Ponadto firmę wymienia się przy:
Budowlach pałacowych w Olbrachcicach Wielkich, Piławie Dolnej, Trzebniku, Piotrówku, Goli Dzierżoniowskiej
Kościołach w Kamieńcu Ząbkowickim, Pieszycach, Złotym Stoku, Nowej Rudzie, Żaganiu, Paczkowie, Słupcu
Budowlach przemysłowych związanych z kopalnią arszeniku w Srebrnym Stoku i cukrownią w Łagiewnikach
Szkołach w Niemczy, Ząbkowicach, Piławie Górnej
Szpitalu i budynku sądu w Dzierżoniowie (współudział? prace budowlane?)
Prace budowlane na zamku w Niemczy

Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: August Bernhard, założyciel firmy (zm. 1896)
Albert Plümecke – siostrzeniec (lub bratanek)

Opis kształcenia:

Posiadał tytuł królewskiego radcy budowlanego, musiał więc studiować na uczelni wyższej. W 1905 tytułuje się jako „Hofmaurermeister” – dworski mistrz budowlany.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

W 1881 r. przejął pieczę nad rodzinną firmą budowlaną, założoną przez Augusta Bernhardta (Karl Bernhardt, Baugeschäft, Sägewerk und Holzhandlung). W 1906 r. przedsiębiorstwo przeszło w ręce Alberta Plümecke’go. Był także radcą miejskim w Niemczy.

Współpracownicy:

Alfred Plümecke

Charakterystyka:

Budynki wznoszone z wykorzystaniem dużej ilości cegły glazurowanej i profilowanej

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa: Acta der Polizei-Verwaltung zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bausachen im Allgemeinen, 1890-1906, sygn. 732, s. 269
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Inspekcja Przemysłowa w Dzierżoniowie, syng. 345, Acten betreffend Carl Bernhardt Inh: Albert Plümecke Baugeschäft [brak paginacji]
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Sądu Obwodowego w Niemczy, Testament Ernestine Bernhard, sygn. 1298
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 37: Neben-Akten des Kreissausschusses des Kreises Nimptsch betr. Siedlungswesen, pismo z dnia 17.7.1924

Literatura i źródła publikowane:

Niemcza. Wielka historia małego miasta, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław 2002, s. 166, 175, 192
Przewodnik historyczny po ziemi niemczańskiej, Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, Niemcza 2006, s. 46, 57, 188-190
Tadeusz Łazowski, Bielawa wczoraj i dziś (tekst R. Brzeziński), Dzierżoniów 2010

R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 93

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

Multimedia

Bernhard Karl 1
Bernhard Karl 2
Bernhard Karl 3
Bernhard Karl 4
Bernhard Karl 5