Alfred Böse

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Alfred Böse

Data urodzenia:

4-10-1880

Data śmierci:

Po 1940

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), dawna Breslauerstr. 16 (1914) później 30 (1940)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

[w:] Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Inspekcji Przemysłowej w Dzierżoniowie, sygn. 26, 40 - pieczątka

Dzieła:

Być może autor grobowca rodziny Weyl-Beer na cmentarzu żydowskim w Dzierżoniowie (ok. 1938)
Ok. 1910 - płyta nagrobna Marie […] z domu Hanke w południowym murze cmentarza ewangelickiego w Dzierżoniowie
Kon. XIX w. – obramienie płyty nagrobnej w południowym murze cmentarza ewangelickiego w Dzierżoniowie

Określenie kręgu rodzinnego:

Córka (najstarsza)

Syn (ur. ok. 1916)

Żonaty

Opis kształcenia:

Posiadał wykształcenie rzemieślnicze jako kamieniarz oraz tytuł mistrza kamieniarskiego (Steinmetzmeister)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1910 – przejął założony w 1867 r. przez Friedricha Wenglera (teść?) zakład kamieniarski. W 1936 r. zatrudniał 2 pomocników. Specjalizował się w kamieniarstwie i rzeźbie nagrobnej.

Współpracownicy:

Friedrich Wengler, poprzednik w firmie i kamieniarz.

Charakterystyka:

Kontynuował rodzinne tradycje kamieniarskie. Jego syn (ur. ok. 1916) w 1932 r. uczęszczał do szkoły kamieniarskiej w Saubsdorf w Czechosłowacji. W 1930 r. był to jeden z największych zakładów kamieniarskich w mieście. W 1930 na pieczątce znajdował się nazwa: „Alfred Böse, Werkstätte für Friedhofkunst“

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Biura Informacyjnego W. Schimmelpfenga, sygn. 822/22
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Inspekcji Przemysłowej w Dzierżoniowie, sygn. 26, 40.
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie 1932-1936, sygn. 7 [bez paginacji]

Literatura i źródła publikowane:

Amtliches Fernsprechbuch für den Bezirk der Reichspostdirektion Breslau (ohne den Bereich der früheren Oberpostdirektion Liegnitz), hrsg. von der Reichpostdirektion Breslau, Ausgabe September 1940 (Stand 1. Juli 1940), s. 225
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1914, s. 28.

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» kamieniarstwo

Multimedia

Boese Alfred 1
Boese Alfred 2
Boese Alfred 3