Julius Boiteux

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Julius Boiteux

Data urodzenia:

II połowa XIX w.

Data śmierci:

1936-przed 1936

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Peterswaldau (Pieszyce)
Określenie kręgu rodzinnego:

Żona Pauline Boiteux

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz tkacki. Od roku 1900 prowadził w Pieszycach międlarnie barchanu, przejętą po śmierci przez żonę Pauline.

Współpracownicy:

Żona Pauline Boiteux

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Biuro Informacyjne Schimmelpfenga, sygn. 773/29

Literatura i źródła publikowane:

M. Goliński, J. Kęsik, L. Ziątkowski, Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku, Toruń 2002, s. 124

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» tkactwo

» włókiennictwo