Josef Buchmann

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Josef Buchmann

Data urodzenia:

XIX/XX w.?

Data śmierci:

Po 1914, przed 1925

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I ćw. XX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Bahnhofstr. 5 (ob. ul. Sienkiewicza)
Dzieła:

Pocz. XX w. – grobowiec w południowo-wschodnim narożniku cmentarza ewangelickiego w Dzierżoniowie (sygnowany)

Opis kształcenia:

Posiadał wykszatałcenie cechowe potwierdzone tytułem mistrza kamieniarskiego i rzeźbiarskiego (Steinmetzmeister).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Przed 1910 – przejął firmę kamieniarsko-rzeźbiarską od Heinricha Linkego przy Alte Bahnhofstr. 4-5, specjalizujący się w wyrobach z marmuru, granitu, sjenitu i piaskowca.
1914  – członek rady parafii katolickiej w Dzierżoniowie

Współpracownicy:

Heinrich Linke – kamieniarz, po którym przejął firmę kamieniarską w Dzierżoniowie

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Inspekcja Przemysłowa w Dzierżoniowie, Acten betreffend Steinmetzen und Bildhauer, syng. 26

Literatura i źródła publikowane:

Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1910, s. 17, 228
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1914, s. 174
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1925, s. 25

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» kamieniarstwo

» rzeźbiarstwo

Wyznanie:

» katolickie

Multimedia

Buchmann Josef 1