Leo Cebulla

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Leo Cebulla

Data urodzenia:

XIX/XX w.?

Data śmierci:

Po 1940

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. poł. XX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Holteistr. 7 (ob. ul. Kolejowa)
Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Architekt. Od ok. połowy lat 30-stych XX w. był zatrudniony w Miejskim Urzędzie Budowlanym (Stadtbaubüro) w Dzierżoniowie, gdzie odpowiadał za budownictwo nadziemne, wydawał także opinie w spornych sprawach budowlano-remontowych.

Współpracownicy:

Franz Grammel, inżynier miejski Dzierżoniowia

Hans Krackow, miejski radca budowlany Dzierżoniowa (Stadtbaurat)

Metzner, architekt w Miejskim Urzędzie Budowlanym Dzierżoniowa

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadbauamt Reichenbach), sygn. 4, pismo z dnia 13.1.1940 [bez paginacji]
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadbauamt Reichenbach), sygn. 31: Budowa 14 domów przy Wiesenweg (Deutsches Heim, Gemeinnützige Siedlungs- und Baugesellschaft m.b.H. in Breslau), 1938-1939, pismo z dnia 25.10.1939
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach), sygn. 30: Budowa i wyposażenie warsztatów Szkoły Zawodowej przy Schlachthof-Str. 1, pismo z dnia 2.2.1939r.
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach) 1928-1943, sygn. 2 [bez paginacji]
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie 1932-1936, sygn. 7 [bez paginacji]

Literatura i źródła publikowane:

Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1938/39, s. 21

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» architektura

» budownictwo

Multimedia

Cebulla Leo 1