Hans Czichon

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Hans Czichon

Data urodzenia:

ok. 1900

Data śmierci:

po 1937

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Nimptsch (Niemcza), Breslauerstr. 36 (ul. Wrocławska) (1937)
Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: mistrz hutniczy (Hüttenwerkmeister)

Żona: z domu Praska (pracowała wcześniej w biurze budowlanym, w Niemczy w firmie męża) (ślub 1927)

2 dzieci

Opis kształcenia:

Z zawodu rzemieślniczy mistrz budowlany (Baugewerksmeister)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Przed 1931 – czynny zawodowo w Bytomiu (Beuthen O/S)
1.1.1931 – założył firmę budowlaną w Przerzeczynie Zdroju (Bad Dirsdorf)
1.4.1932 – firma zostaje przeniesiona do Niemczy; wspólnikiem zostaje tutejszy mistrz budowlany (Baumeister) Karl Lietsch i odtąd funkcjonuje jako „Czichon & Lietsch Baugeschäft“
Przed 1942 – Czichon zamyka spółkę z Lietschem i wyjeżdża na Górny Śląsk.

Współpracownicy:

Karl Lietsch, mistrz budowlany, wspólnik w firmie w Niemczy od 1932

Charakterystyka:

W Niemczy spółka „Czichon & Lietsch Baugeschäft” uchodziła za dobrze prosperującą. Około roku 1937 zatrudniała 30-40 pracowników, a w 1940 nawet 50-80.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Biura Informacyjnego W. Schimmelpfenga, sygn. 727/23, 727/24, 727/47

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo